Visie & Missie

Home Visie & Missie
Zorginstelling Zuidema werkt momenteel in de omgeving, Midden-Groningen en Groningen. We werken in kleine teams om zo dicht mogelijk bij de zorgvragers te staan. De lijnen zijn kort waardoor de zorg optimaal gegeven kan worden.

Aandacht en respect
Onze medewerkers willen dat een cliënt zich veilig, erkend en gewaardeerd voelt. Wij bieden een luisterend oor voor een ieder die gehoord wil worden.

Onze missie                 
Zorginstelling Zuidema staat voor eenheid. Dit doen wij door mensen bij elkaar te brengen die elkaar in zorgbehoefte kunnen aanvullen. Wij bieden kwalitatieve goede zorg aangepast op de persoonlijke behoefte van de cliënt, zodat hij/zei zo zelfstandig mogelijk mee kan doen in de samenleving. Onze missie is de beste zorg mogelijk bieden op een manier waar zorgvragers zich gerespecteerd voelen, en het idee hebben dat er naar hen geluisterd wordt. Deze missie wordt waargemaakt aan de hand van onze diensten, en de kernwaarden die onze bedrijfscultuur bepaald. Deze kernwaarden zijn:

  • Eerlijkheid: De waarheid kunnen vertellen ook al is dit niet altijd de makkelijkste keuze.
  • Respect: Aandachtig luisteren, aanwezig zijn en rekening houden met de normen en waarden van iemand.
  • Transparantie: Onze cliënten weten waar ze aan toe zijn, kunnen ons vertrouwen en worden niet geconfronteerd met vervelende verrassingen.
  • Iedereen gelijk behandelen: Niemand is hetzelfde maar iedereen verdiend adequate zorg, zonder uitzondering of discriminatie.
  • Open minded: Er zijn meer wegen naar Rome en er zijn meer oplossingen voor een probleem.

Het behalen van deze missie is een lopend proces waarin Zorginstelling Zuidema voortdurend blijft ontwikkelen. Onze grootste uitdaging is het bieden van zorg op maat. Zorginstelling Zuidema doet er alles aan om de kwaliteit van de geleverde zorg te blijven verbeteren.

Onze visie

De visie van Zorginstelling Zuidema richt zich naar het beter willen helpen van mensen. Deze visie is te vervullen door kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden dat aansluit bij de (zorg)behoeftes. Wij willen dat zorg toegankelijk is voor wie het nodig heeft en aangeboden wordt aan degenen die het moeilijk vinden deze te accepteren.

Onze visie benadrukt het belang om te kijken naar het individu achter de problemen. Daarom zijn wij blij en tevreden een kleine speler te blijven in de nabije toekomst, zodat wij dat extra stukje hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Wij geloven dat het oplossen van één probleem niet het antwoord is op de vraag hoe iemand het beste geholpen kan worden. Onze kijk op geleverde zorg is een multidimensionale aanpak. Deze kijk wordt gereflecteerd in wat voor diensten wij aanbieden en met wie wij samenwerken en samen gaan werken in de toekomst. Mensen ervaren problemen op psychisch-, fysiek-, maatschappelijk-, financieel- en sociaal vlak. Bij Zorginstelling Zuidema behandelen wij deze vlakken gecombineerd, want elk vlak heeft een direct invloed op het ander.

Vooral in een multicultureel land als Nederland, is de culturele dimensie één die wij willen benadrukken. Dit door vanuit een manier van culturele veiligheid te handelen. Culturele veiligheid betekent een omgeving creëren voor de cliënt die fysiek, geestelijk, sociaal en emotioneel veilig is. En waar zij niet aangevallen, uitgedaagd of ontkent worden aan de hand van hun identiteit.

De visie van Zorginstelling Zuidema betrekt zich op dat zorgvragers zich behandeld voelen als individuen. Dat het vragen en het accepteren van zorg niet meer het taboe hoeft te zijn, waar het bij sommigen nog wel zo is. Wij als zorginstelling nemen onze rol met liefde aan om deze visie waar te maken. Dit door kwalitatieve zorg te leveren en klaar te staan voor zorgvragers.

Zorginstelling Zuidema werkt met korte lijnen. Dit betekent dat wij werken in kleine teams om zo dicht mogelijk bij zorgvragers te staan. Werken met korte lijnen geeft ons een betere kans optimale zorg te leveren.