Ambulante ondersteuning

Home Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning
Ambulante ondersteuning heeft het doel de zorgvrager zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te laten maken van de maatschappij. Deze dienst houdt in dat zorgvragers ondersteuning en begeleiding ontvangen in de eigen woonomgeving in plaats van extern. Zorginstelling Zuidema ondersteund personen met diverse hulpvragen. Dit kunnen psychische of fysieke klachten zijn, of in de vorm van een verslaving.

De aanpak in deze ondersteuning richt zich op de eigen kracht van de hulpvrager en zijn netwerk. Eigen kracht houdt in dat eigen talenten en mogelijkheden worden ingezet bij het ontwikkelen van vaardigheden. Zorginstelling Zuidema vindt het belangrijk dat zorgvragers uiteindelijk zelf regie nemen in hun leven.

De ondersteuning die wij aanbieden wordt bepaald vanuit de unieke zorgvraag en leefsituatie van de hulpvrager. Met ondersteuning kun je denken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte vaardigheden, het vinden van een passende baan, een sociaal netwerk opstellen of herstellen en het leren om te gaan met zowel fysieke als mentale beperkingen (als deze aanwezig zijn).

Zorginstelling Zuidema biedt met ambulante hulp ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, het verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden, het uitvoeren van administratieve- en huishoudelijke taken en werkzaamheden die zich voordoen in het proces zelf.

a5_flyer_ambulante-ondersteuning_zorginstelling-zuidema_5-copy